CES bruger ABC-redskabet Prodacapo fordi:

• Softwaren understøtter den model, der skal bygges over virksomhedens økonomiske sammenhænge

• Softwaren er enkel at integrere med ERP og andre systemer

• Data udveksling til Excel er enkelt

• Softwaren kan illustrere fordelinger, aktiviteter, processer og resultater grafisk

• Trace back på alle resultater, tilbage til udgangspunktet (finanskonti m.m.)

• Softwaren er let tilgængelig, logisk og overskueligt at anvende

• For virksomheder  (eks. i service sektoren) med mange interne support aktiviteter, der trækker på hinandens indbyrdes ressourcer, kan værktøjet håndtere reciprokke fordelingsnøgler

• Softwaren kan håndtere simulering af forskellige senarier, ved ændringer i volumen, priser, kapacitet og omkostninger

• Softwareleverandøren kan  dokumentere  løbende opdatering og opgradering samt mange faktiske brugere

• Softwareleverandøren har en meget velfungerende support med hurtig respons og klar besked 

 

Hvorfor ikke  bare anvende Excel?

Fordi det tager for lang tid,  det er vanskeligt at lave trace back, vanskeligt at opdatere og sandsynligheden for fejl er stor