CES afholder undervisning og foredrag i metode, værktøjer og læsning af kunde- og produkt analyser (ABC metoden)

Vi har et tæt samarbejde med Netværk Danmark og har flere gange holdt foredrag for Økonomichef/CFO grupper og Controller grupper