• Få et klart billede af, hvor gevinst og tab genereres blandt virksomhedens kunder, og hvilke produkter der bidrager hertil

• Få et grundlag for at fokusere ressourcer

• Få input til den strategiske proces og værktøj til at simulere ændringer i den indre og ydre effektivitet

• Få input til incitamentsstrukturer, der sikrer sammenhæng mellem individmål og virksomhedens målsætning

• Få input til dialog med kunder og leverandører

 

Lad os tage en uforpligtende snak om en kunde/produkt analyse for jeres virksomhed.

Kontakt Kim på 21 13 13 76.