DanPilot A/S

CES har i et tæt samarbejde med DanPilot udarbejdet første en Prototype siden en færdig detaljeret ABC Model for siden at bygge grundlaget for at opdatere ABC modellen månedsvis.

Se den detaljerede ”Case DanPilot”

Fremad arbejdes der på automatisk integration og forecasting af resultater med ABC modellen.

Lars Teil Johansen, Chef for Business Support udtaler:

"Issues: Manglende indsigt i profitabiliteten på alle niveauer (produkter, kunder, skibsstørrelser osv.) Implementeringen af Prodacapo har løftet indsigtsniveauet i forretningen betragteligt. Tidligere havde DanPilot en formodning om på hvilke produkter samt kunder man tjente penge. Denne formodning var dog meget forskellig alt efter hvem der blev spurgt i virksomheden. Efter DanPilot har implementeret en fuld ABC fordelingsmodel, har vi fået et klart overblik over den reelle indtjening på et meget detaljeret niveau. Vi kan nu gå ned på enkelte produktgrupper, kunder, skibstyper, skibsstørrelser osv. og se profitabiliteten. Dette har løftet kendskabet til vores forretning betragteligt og man kan nu se hvor man skal lave ændringer og justeringer for at hæve indtjeningen. ABC modellen er nu en integreret del af DanPilots beslutningsgrundlag når der skal laves analyser omkring prissætninger, omkostningsbesparelser, effektiviseringer osv.
DanPilot kan til fulde anbefale andre virksomheder at implementere Prodacapo for at øge gennemskueligheden af forretningen."


    
 

ADP A/S

CES er sammen med ADP i gang med at opbygge en ABC model der skal kunne opgøre rentabiliteten på en havn og fastsætte omkostningen på de enkelte ydelser. Projektet vil blive præsenteret på hjemmesiden i en detaljeret udgave når det er færdiggjort.


 

KP-Komponenter A/S

CES har i samarbejde med Prodacapo, Meritmind og KP-Komponenter udarbejdet en ABC-model der anvendes til opfølgning på kunder og produktgrupper. Modellen opdateres månedligt og er en central del af den økonomiske styring, hvor man tidligere alene anvendte bruttoavance til opfølgning i forbindelse med gennemgangen af resultaterne har Salgschefen og Økonomichefen haft deres gang i produktionshallerne, og i den forbindelse er mange uhensigtsmæssigheder i processerne blevet afdækket og ændret. Det er test af forudsætningerne der er en af de største kilde til resultatforbedringer når en ABC model tages i brug.  

CFO KP Komponenter, Lars Old Jensen udtaler:                         
”Vi har gennem det seneste år arbejdet tæt sammen med CES omkring implementering af en ABC-model samt efterfølgende assistance vedrørende månedlige beregninger herunder videreudvikling af systemet. Modellen forventes på sigt at blive en central del af den økonomiske styring”


 

AH-Industries A/S

CES har udarbejdet en ABC-model i Prototype der muliggør opgørelse af resultatet på virksomhedens kunder og produkter. AH-Industries er i gang med at implementere modellen i virksomhedens økonomistyring herunder produkt kalkuler.


 

Stibo A/S

Kunde/produkt analysen dannede grundlag for beslutningen om at outsource en del af produktionen. Stibo ændrede herefter strategi hen mod de kernekompetencer, der sikrede et godt afkast.


 

Four Leaf A/S/Arrow ECS A/S

Kunde/produkt analysen sikrede større margin fra leverandører og bedre priser fra kunderne. Desuden input til at skabe flow i hele virksomheden og dermed øge den indre effektivitet.


 

Bording A/S

Kunde/produkt analysen dannede grundlag for tilpasning af virksomheden og for at udnytte restkapacitet under udfasning, out-placement og frasalg.


 

Grønlandsfly A/S

Kunde/produkt analysen belyste indtjeningen på rutenettet med henholdsvis fastvingede fly og helikoptere. Resultatet blev dels benyttet til at afværge en beskæring af rutetilskud på et mio. beløb, dels som grundlag for hjemmestyrets investering i 4 landingsbaner til fastvingede fly.


 

MicroShade A/S

CEO MicroShade Laurits Bach Sørensen udtaler:                  

"CES har i en periode på 2 år fungeret som interims CFO for MicroShade, indtil selskabet var klar til en permanente løsning. I de 24 måneder blev der etableret månedsrapportering på de for virksomheden centrale finansielle KPI’er. Der blev udviklet en budget simuleringsmodel samt et cash flow prognose værktøj til at underbygge flere kapitalrejsningsrunder i perioden. Revisor blev udskiftet og en bedre og billigere international løsning blev etableret. Herudover varetog CES den daglig styring af alle finansielle aktiviteter inklusiv den finansielle håndtering af samarbejdet med selskabets væsentligste leverandører, kunder og ikke mindst afsøgning og implementering af processer der optimerede arbejdskapitalkrav."  


 

LMO I/S

Hos LMO har CES arbejdet sammen med salgsafdelingen hvor opgaverne blandt andet har bestået i:

Kundesegmentering, kobling af interne data på kunder med eksterne data samt udvikling af forskellige lister til målretning af salgsindsatsen.

Udvikling af en salgsrapporteringspakke i samarbejde med den salgsansvarlige. Salgsrapporteringen opgjorde antal nye kunder og salg i forhold til LMO, men også krydssalget mellem de forskellige afdelinger på eksisterende kunder.

Den fokuserede indsats på salgssiden resulterede i større tilgang af nye kunder end forventet, ligesom den omsætning der blev genereret som følge af kunde tilgangen var større end forventet, herudover kunne der måles stor fremgang i krydssalget på de eksisterende kunder.